Osallistu Cometsin strategia- ja arvotyöhön! // Strategy and value work of Comets

Cometsin toiminnan taustalla on arvoja, mutta niitä ei ole koskaan kirjattu ylös ja virallisesti hyväksytty. Nyt olemme tarttuneet tähän työhön. Cometsille luodaan yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa arvot ja visio sekä kirjataan strategisia tavoitteita.

Arvotyöhön voi virittäytyä pohtimalla muun muassa:

  • Mikä on se kaikkein tärkein asia Cometsille?
  • Millaisten arvojen varassa olemme onnistuneet?

Osallistu arvotyöhön vastaamalla kyselyyn ja osallistumalla etätyöpajaan.

Kysely

Kysely on auki 26.7.-11.8.2021. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Linkki kyselyyn julkaistaan nettisivuilla ja jäsentiedotteessa.

Etätyöpaja

Työpaja järjestetään etänä maanantaina 16.8.2021 kello 18:30-21:00. Työpajaan voi ilmoittautua ennakkoon (https://forms.gle/kdVgSRskg6ehNAvUA), mutta sinne saa tulla myös ilmoittautumatta. Kutsulinkki työpajaan lähetetään Cometsin jäsenille elokuun jäsentiedotteessa ja julkaistaan Cometsin kanavissa, kuten myös täällä Facebook-tapahtumassa ennen työpajaa.

Työpajassa jokainen osallistuja pääsee ääneen ja työstämään pienryhmissä erilaisia kysymyksiä. Työpajan tavoitteena on kerätä materiaalia strategiatiimin työskentelyyn. Työn tuloksena tuotetaan esitys Cometsin arvoista syksyn 2021 jäsenkokoukseen.

Ilmoittaudu arvotyöpajaan: https://forms.gle/kdVgSRskg6ehNAvUA

Lisätietoja:
Pirja Vitikka-Koponen, tiiminvetäjä
pirja.vitikka@comets.fi

 


Strategy and value work of Comets

Welcome to participate in the strategy and value work of Comets! On the background of association’s activities there are certain values, however they have not been written down nor officially noted. We have taken a step to work on this. We will together with members create values and vision to the association and write down some strategic goals.

You can already start by thinking for example:

  • What is the most important thing to Comets?
  • What kind of values have taken us through the success?

Participate in the value work by answering in the survey and joining the online workshop.

Survey

The survey is open 24.7.-11.8.2021. You will answer anonymously. The link will be published on the website and members’ letter.

Online workshop

The workshop will be organised online in Zoom on Monday 16th August 2021 at 18:30-21:00. You can participate in the workshop by signing up in advance (https://forms.gle/kdVgSRskg6ehNAvUA), but also join without signing up. The participation link will be sent to ones signed up, and published in August members’ letter, website and Facebook event before the workshop.

In the workshop every participant will be heard and can work in small groups (also in English) on various questions. The aim of the workshop is to collect material for the work of the strategy team. The result will be a presentation on Comets values to the members’ meeting in Autumn 2021.

Sign in: https://forms.gle/kdVgSRskg6ehNAvUA

More information:
Pirja Vitikka-Koponen, team leader
pirja.vitikka@comets.fi