Kulukorvaukset ja matkustuskulut

Rock’n’Swing Dance Club Cometsin jäsenet voivat hakea kulukorvauksia ja matkakorvauksia ohjesäännöissä määriteltyihin kuluihin.

Muut kulut korvataan vain, mikäli niistä on seuran hallituksen erillinen päätös.

Kilpailukulut

Silloin kun yhdistys järjestää kotimaan kilpailuun yhteisbussikuljetuksen, se on ensisijainen matkustustapa, ja tällöin hallitus voi tapauskohtaisesti päättää olla maksamatta kilpailumatkatukea muilla liikennevälineillä suoritetuista matkoista. Kotimaan kilpailumatkatuki on aina enintään 20 euroa per kilpailija.

Kansainvälisten kilpailuiden tuet päätetään erikseen hakemusten perusteella.

Kilometrikorvaukset ja matkakulut

Hyväksyttävät matkakulut maksetaan hakemusta vastaan, jonka yhteydessä on esitettävä kuitit tai tositteet korvattavaksi halutuista kuluista. Matkustamiskustannukset korvataan pääsääntöisesti julkisista liikennevälineistä halvimman vaihtoehdon mukaan. 

Kun haet kilometrikorvausta, ilmoita ajoreitti, ajankohdat, kilometrit ja selite ajojen tarkoituksesta ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi mahdollisia epäselvyyksien johdosta. Omalla autolla perustellusti kuljettuna suoritetaan verohallituksen vuosittain vahvistama verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä.

Kilometrikorvausten hakeminen suoritetaan yhdellä hakemuksella. Kevätkauden hakemus on lähetettävä 15.6. mennessä ja syyskauden hakemus on lähetettävä 15.12 mennessä. Tämän jälkeen oikeus korvausten ja tukien hakuun katsotaan menetetyksi.

Maksatushakemus seuran kuluista

Maksatushakemuslomakkeella Cometsin jäsen voi hakea korvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet seuran toiminnasta tai kilpailuihin osallistumisesta.

Seuran kuluja ovat

  • seuralle tehtävät tavara- tai laitehankinnat
  • erilaisten seuran tapahtumien järjestämisestä aiheutuneet kulut

Näistä kuluista on aina sovittava etukäteen talousasioista vastaavien hallituksen jäsenten kanssa.

Korvattavia kilpailukuluja ovat

  • kilpailumatkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti ja
  • kilpailijoiden kilpailulisenssit ja vakuutukset.

Seuran valmentajat voivat hakea korvausta kuluista, jotka liittyvät

  • selkeästi valmennukseen,
  • valmentalisenssiin ja
  • valmentajan kouluttautumiseen.
Ota huomioon, kun täytät hakemusta:
 
  • Liitä mukaan jokaisesta kulusta kirjanpitokelpoinen tosite (esim. kuitti), sähköisesti vain pdf-muodossa.
  • Toimita hakemuksesi sähköpostilla (pdf-tiedostona) toistaiseksi osoitteeseen laskutus@comets.fi