JÄSENTIEDOTE 2/2022 MEMBERS’ LETTER Spring season postponed to 8.2.2022

(In English below)

Kevätkausi alkaa näillä tiedoilla 8.2.2022, ellei tule uusia rajoituksia.
Kevätkauden aikataulu.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 21.1.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan 7.2.2022 asti.

Tämä ei koske juniorikursseja, joiden kausi on jo alkanut.

Tiedote 21.1.2022 – Aluehallintovirasto (avi.fi)

Perutut valmennuskerrat vähennetään kurssihinnoista tai siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmälle keväälle. Voit vielä ilmoittautua alkeiskursseille myClubissa ja muille kursseille lajivastaavalle. Lue lisää alla.

Olemme vuosia valinneet vuoden cometslaisen, mutta haluamme muistaa useampia vapaaehtoisiamme. Niinpä tänä vuonna voit ehdottaa kolmessa eri kategoriassa, kuka ansaitsee tunnustuksen.

Aurinkoisia talvipäiviä!

Cometsin hallitus 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
sekä valmennus-, talous-, markkinointi- ja viestintä sekä tapahtumavaliokunnat

Sisältö
1. Kevään kurssit
2. Koonti syyskauden palautteesta
3. Vuoden Cometslaiset
4. Uuden hallituksen tehtävät

1. Keväät kurssit

Katso myClubista tai valmennusaikataulu verkkosivuilta ja tarkista ajankohtainen tilanne lajivastaavalta. Useimmilla kursseilla on vielä tilaa, vaikka myClubissa näyttäisi täyttä, sillä osallistujia otetaan useille kursseille paritasapainon mukaan.

Jos kursseilla on tilaa, jälki-ilmoittautuminen on mahdollista sähköpostitse lajivastaavalle. Alkeiskursseille voi vielä ilmoittautua myClubissa. Niiden ilmoittautuminen menee kiinni 3 päivää ennen kurssin alkamista.

Alennustodistukset on toimitettava 17.2.2022 mennessä osoitteeseen alennus@comets.fi. Kurssimaksu muutetaan vastaamaan toteutettavien tanssituntien määrää ja laskutetaan aikaisintaan kurssin puolivälissä. Mikäli kurssit joudutaan keskeyttämään rajoitusten vuoksi, maksuja ei sen jälkeen palauteta, jos kurssista yli puolet on toteutunut.
Huomaathan, että hiihtoloma on 21.-27.2. ja silloin useimmilla kursseilla ei ole opetusta.

Saadaksesi ajantasaisimmat tiedot nopeasti, klikkaa itsesi osallistujaksi
Facebookissa Cometsin kevätkausi 2022 -tapahtumaan

Kurssien alkua odotellessa voit vaikka katsoa
Tanssin harrastaja ja rasitusvammat -luentotallenteen 15€

tai osallistua Annan viime vuonna tallennetulle verkkotunnille:
Anna’s Ladies Style Swing Routine online class 10 €

2. Kooste syyskauden palautteista

Nostoja syksyn kurssien palautteista:

 • Hyvä Comets! Ihanaa, että Helsingissä on näin vireä tanssi-skene!
 • Kiitos Cometsille, että järjestätte tanssiharrastustoimintaa! Se tuo iloa ja hyvää kuntoa!
 • Kiitos kaikille seuran vapaaehtoisille, jotka mahdollistavat tanssiharrastuksen.
 • Hallinnosta ja kurssitarjonnasta pelkkää hyvää!
 • Hienoa, että näinä aikoina on pystytty järjestämään toimintaa niin kurssien kuin bileiden osalta. Työllistänyt varmasti todella paljon kaikkia vapaaehtoisia muuttuvine ohjeineen. Hatunnosto kaikille!
 • Suuri kiitos kurssien järjestäjille ja kaikille opettajille! On hienoa, että jaksetaan tarjota mahdollisuuksia tanssiin ja siinä kehittymiseen.
 • Iso kiitos Cometsille, joka järjestää hyviä kursseja edulliseen hintaan.
 • Tykkään tavasta, jolla cometsilla vedetään kaikkea toimintaa – osallistujia kuunnellen ja vaikutusmahdollisuuksia antaen. Tiedotus on aktiivista ja kivasti koronatilanne huomioon ottaen.
 • Cometsilla on hyvä henki ja laadukasta opetusta. Tunne, että jokainen otetaan huomioon ❤
 • Workarit, bileet ja tietysti itse kurssit ovat mahtavia. Salliva ja kannustava ilmapiiri on tärkeä osa cometsin ilmapiiriä.
 • Iso kiitos talkooväelle joka tätä pyörittää!
 • Kiitos kun järjestätte, ihanan yhteisöllinen henki tunneilla ja mukavaa yhdessäoloa!

Palautteissa nousi esiin seuraavia kehityskohteita:

 • Comets Clubin ilmastointi
  -> Isännöitsijälle on välitetty tieto ilmastoinnin puutteista ja isännöitsijä tutkii olisiko tiloihin mahdollista saada oma ilmastointilaite.
 • Lisää lindy hop -kursseja
  -> Järjestäisimme mielellämme enemmän lindy hop -kursseja, mikäli löytyy uusia kiinnostuneita lindyvalmentajia. Ilmoita meille kiinnostuksestasi valmentaa lindy hop -kursseja tai ota yhteyttä lindy hopin lajivastaaviin lindyhop@comets.fi.
 • Peilien puute kaupungin koulusaleissa
  -> Koulusalien peilien puutteelle emme voi valitettavasti mitään. Comets Clubilta, Åshöjdenin peruskoululta ja Urhea-hallilta löytyy peililliset tanssisalit.
 • Minervan koulun lattia
  -> Balboa-kurssit on siirretty toiselle koulusalille, jossa on paremmin balboaan sopiva lattia. Salivuorojen määrää Minervalla on myös vähennetty.
 • Toiveena auditio/tasokoe edistyneisiin
  -> Yleensä lindy hopin ja wsc edistyneelle tasolle on ollut auditio. Harkitsemme audition lisäämistä myös muiden lajien edistyneiden kursseille.

Kiitos jäsenille aktiivisesta palautteenannosta. Palaute on meille erittäin arvokasta opettajia ja opetusta varten sekä tulevien kurssien suunnittelun avuksi.

3. Vuoden cometslaiset

Ketkä ovat mielestäsi vuoden cometslaisia?

Vuoden cometslainen -konseptia on uudistettu ja haluamme jakaa tunnustusta tänä vuonna kolmessa eri kategoriassa: vuoden seuravalmentaja, vuoden kilpailija ja vuoden seura-aktiivi.

Ehdota perusteluineen henkilöitä, jotka mielestäsi ansaitsisivat tunnustuksen seuramme hyväksi antamastaan panoksesta!

Lomake on auki 7.2.2022 saakka.

4. Uusi hallitus on järjestäytynyt ja jakanut tehtävät

Cometsin vuoden 2022 hallitus on järjestäytynyt. Hallituksen sisällä olemme tehneet seuraavan vastuunjaon:

Susanna Ritala: hallituksen puheenjohtaja, talousvaliokunnan jäsen
Juha Martikainen: hallituksen varapuheenjohtaja, valmennusvaliokunnan jäsen, valmentajakoulutusvastaava, juniorivastaava
Nicklas Beijar: markkinointi- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, tapahtumavaliokunnan jäsen
Pertti Ikäläinen: talousvaliokunnan puheenjohtaja
Pinja Juvonen: tapahtumavaliokunnan puheenjohtaja
Kirsi Järvenpää: valmennusvaliokunnan jäsen, tilavastaava, markkinointi- ja viestintävaliokunnan jäsen
Nina Kuuliainen: talousvaliokunnan jäsen
Arto Latvala: sihteeri, talousvaliokunnan jäsen
Milla Peltoniemi: valmennusvaliokunnan puheenjohtaja, kilpailuvastaava, turvallisuusvastaava, tähtiseuravastaava

Hallituksen jäseniä tavoitat osoitteista etunimi.sukunimi@comets.fi tai hallitus@comets.fi.

Valiokuntiin osallistuvat myös seuraavat hallituksen ulkopuoliset jäsenet:

Viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsenet: Suvi-Tuuli Kiilunen, Jutta Kokkonen, Pirja Vitikka-Koponen
Tapahtumavaliokunnan jäsenet: Pirja Vitikka-Koponen, Timo Huhtinen, Esa Kuivanen
Juniorivaliokunnan jäsenet: Hilla Peronen, Ville Pessi, Pirja Vitikka-Koponen

Hallituksen ja valiokuntien tehtävistä voit lukea lisää tästä.

Seuramme toiminta toteutetaan pitkälle vapaaehtoisvoimin ja uusille aktiivijäsenille löytyy aina tekemistä. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä Cometsin toimintaa, voit ottaa yhteyttä hallitukseen tai ilmoittaa kiinnostuksesi tästä.

Haemme erityisesti esiintymisvastaavaa ja valiokuntiin mahtuu mukaan. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan.


Haluaisitko kirjoittaa blogiin lajeistamme tai yleensä tanssista, tai onko sinulla idea, mistä toimituksemme voisi kirjoittaa? Laita viestiä tai anna palautetta: viestinta at comets.fi

Yleinen palautelomake


MEMBERS’ LETTER 2/2022

The spring season begins on February 8, 2022, unless there will be new restrictions.

Schedule for the spring season.

On 21 January 2022, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland has made a decision extending the order for the closure of sports and recreation facilities in the Helsinki and Uusimaa Hospital District until 7 February 2022.

21.1.2022 Regional State Administrative Agency bulletin (avi.fi)

You can still register for beginner’s courses via myClub and for other courses by contacting the training committee responsible of the dance. Read more below.

We have been choosing the Comets Member of the Year for several years, but we want to remember more of our volunteers. This year you can suggest who deserves recognition in three different categories.

Have a sunny winter day!
Comets Board 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
and coaching, finance, marketing and communications and event committees

Contents
1. Spring season
2. Summary of fall season feedback
3. Comets Members of the Year
4. Responsibilities in the new board

Spring season

Check myClub or the schedule on the website and check the current situation from the training committee responsible of the dance. Most courses still have room although myClub indicates the course is full, because participants are admitted to the course according to a pair balance.

If there is space in other courses, post-registration is possible by e-mail to the training committee responsible of the dance. In myClub you can still register for the beginners’ courses. The registration to those will be closed 3 days before the start of the course.

Discount certificates must be submitted by 17 February 2022 to the address alennus@comets.fi. Courses will be billed in half way of the season and adjusted to the amount of lessons. In case the courses have to be stopped after the mid season due to restrictions, the course fees wont be returned if half of lessons took place.
Please note that the winter holiday is from 21 February to 27 February and then most courses have no teaching.

To get the most up-to-date information quickly, make yourself a participant on the Facebook Comets Spring Season 2022 event.

While waiting for the start of the course, you can for example watch
the Dancers’ Stress Injuries Lecture Recording 15 € in Finnish
or participate in class recorded last year:
Anna’s Ladies Style Swing Routine online class 10 €

2. Summary of fall season feedback

Highlights from autumn course feedback:

 • Good Comets! It is wonderful that there is such a lively dance scene in Helsinki!
 • Thanks to Comets for organizing dance activities! It brings joy and good exercise!
 • Thanks to all the volunteers of the club who make it possible to dance.
 • Just good for the administration and course offerings!
 • It is great that during these times it has been possible to organize activities for both courses and parties. Certainly causes a lot of work for all the volunteers with the changing instructions. Hat lift for everyone!
 • Many thanks to the course organizers and all the teachers! It is great to be able to offer opportunities for dance and to develop in it.
 • A big thank you to Comets for arranging good courses at an affordable price.
 • I like the way comets pull all the action – listening to the participants and giving them an opportunity to make an impact. The information is active and nice considering the corona situation.
 • Comets has a good spirit and quality teaching. The feeling that everyone is taken into account ❤
 • The workshops, the parties and of course the courses themselves are awesome. An open and encouraging atmosphere is an important part of the Comets’ atmosphere.
 • A big thank you to the supporters who run this!
 • Thank you for organizing, a wonderful community spirit during the lessons and a nice time together!

The following areas for development emerged from the feedback:

 • Comets Club air conditioning
  -> The property manager has been informed about the shortcomings of the air conditioning and the property manager is investigating whether it would be possible to have a separate air conditioner in the premises.
 • More lindy hop courses
  -> We would be happy to organize more lindy hop courses if there are new interested lindy coaches. Let us know your interest in coaching lindy hop courses or contact lindy hop’s training committee responsible lindyhop@comets.fi.
 • Lack of mirrors in the city’s school halls
  -> Unfortunately, we can’t do anything about the lack of mirrors in the school halls. The Comets Club, Åshöjden Primary School and Urhea Hall have mirrored ballrooms.
 • Minerva School Floor
  -> Balboa courses have been moved to another school hall with a floor that is more suitable for balboa. The number of classes in Minerva has also been reduced.
 • In general, there has been an audit of lindy hop and WCS for advanced level. We are also considering adding audiences for advanced courses in other dances.

Thanks to members for their active feedback. Feedback is very valuable to us for teaching and teachers as well as to help planning future courses.

3. Comets Member of the Year

Who do you think are the Comets Members of the Year?

The concept of Comets Member of the Year has been renewed and we want to divide the recognition this year into three different categories: the volunteer coach of the year, the competitor of the year and the active volunteer of the year.

Please, suggest the members who you think would deserve recognition for their contribution to our community!

The form is open until 7.2.2022.

4. Responsibilities in the new Board

The board of Comets for the year 2022 has been organized. Within the board we have made the following division of responsibilities:

Susanna Ritala: chair of the board, member of the finance committee, member of the event committee
Juha Martikainen: vice chair of the board, member of the training committee, trainers’ training responsible, chair of the junior committee
Nicklas Beijar: chair of the marketing and communication committee, member of the event committee
Pertti Ikäläinen: chair of the finance committee
Pinja Juvonen: chair of the event committee
Kirsi Järvenpää: member of the training committee, space responsible, member of the marketing and communication committee
Nina Kuuliainen: member of the finance committee
Arto Latvala: secretary, member of the finance committee
Milla Peltoniemi: chair of the training committee, competitor responsible, security responsible, Tähtiseura quality label responsible

The board members can be reached using the addresses firstname.surname@comets or hallitus@comets.fi.

The committees also include the following members that are not part of the board:

Members of the marketing and communication committee: Suvi-Tuuli Kiilunen, Jutta Kokkonen, Pirja Vitikka-Koponen
Members of the event committee: Pirja Vitikka-Koponen, Timo Huhtinen, Esa Kuivanen
Members of the junior committee: Hilla Peronen, Ville Pessi, Pirja Vitikka-Koponen

The activities of our association are to a large extent based on voluntary work and for new active members there is always something to do. If you are interested in being part of developing the club, you can contact a member of the board or indicate your interest here:
www.comets.fi/comets/tule-vapaaehtoiseksi

We are especially looking for a performance responsible and members to committees. If you are interested, you can contact the chair of the board.