JÄSENTIEDOTE 3/2022 MEMBERS’ LETTER: Kevätkausi 8.2.2022 spring season starts

(In English below)

lisäys lähetettyyn jäsenkirjeeseen
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tiistaina 1.2. käsitellyt koronapassin jatkokäyttöä kaupunkien palveluissa. Ryhmä päätyi linjaamaan, että koronapassia ei toistaiseksi edellytetä sisäänpääsyn ehtona. Tilannetta arvioidaan uudelleen valtakunnallisia koronapassia koskevien linjausten tarkentuessa. Koronapassia ei näin ollen enää edellytetä Helsingin kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa, museo- ja kulttuuritiloissa tai yleisötilaisuuksissa.

Helsingin kaupungin tiedote 1.2.

_ _ _

Pääsemme viimeinkin aloittamaan kevätkauden muidenkin kuin juniorien osalta! Kevätkausi alkaa tiistaina 8.2.2022.

Vielä ehdit ilmoittautumaan kursseille, katso valikoima verkkosivuilta:
Kevätkauden aikataulu.
Voit ilmoittautua osalle alkeiskursseista ja Jazz Roots -kursseille myClubissa ja muille kursseille lajivastaavalle sähköpostitse.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 31.1.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräys kumotaan.

Tiedote 31.1.2022 – Aluehallintovirasto (avi.fi)

Helsingin kaupungin voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Muista, että jäsenetunasi voit käyttää Comets Clubia ja koulusaleja myös vapaaharjoitteluun. Omat salimme ovat olleetkin nyt jäsenien tehokkaassa käytössä.

Pidäthän huolta, että yhteystietosi myClubissa ovat ajantasalla. Jäsenmaksut on lähetetty kaikille myClubissa oleville eilen, hoidathan maksun ajoissa, jos haluat olla yhdistyksen jäsenenä.

Ehdit myös vielä viikon ajan ehdottamaan vuoden cometslaista kolmessa eri kategoriassa, linkki löytyy alta.

Mukavia treenejä!

Cometsin hallitus 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
sekä valmennus-, talous-, markkinointi- ja viestintä sekä tapahtumavaliokunnat

Sisältö
1. Kevään kurssit
2. Cometsin turvallisuustoimet kursseilla ja eettinen ohjeistus
3. Vapaaharjoittelu
4. Vuoden Cometslaiset

 

1. Keväät kurssit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 31.1.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräys kumotaan. Kevätkausi alkaa tiistaina 8.2.2022 ja bluesin alkeet jo 7.2.

Useimmilla kursseilla on vielä tilaa, vaikka myClubissa näyttäisi täyttä, sillä osallistujia otetaan useille kursseille paritasapainon mukaan. Katso myClubista tai valmennusaikataulu verkkosivuilta ja tarkista ajankohtainen tilanne lajivastaavalta.

Jos kursseilla on tilaa, jälki-ilmoittautuminen on mahdollista sähköpostitse lajivastaavalle. Osalle alkeiskursseista voi vielä ilmoittautua myClubissa. Niiden ilmoittautuminen menee kiinni 3 päivää ennen kurssin alkamista. Maaliskuussa alkaville Jazz Roots -kursseille ilmoittautuminen on myClubissa.

Alennustodistukset on toimitettava 17.2.2022 mennessä osoitteeseen alennus@comets.fi. Alennushinta on vain seuravalmentajien vetämillä koko kauden pituisilla kursseilla. Alennushintaa ei ole ammattivalmentajien kursseilla, tiiviskursseilla tai pika-alkeissa. Alennukseen ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät.

Tähän asti perutut valmennuskerrat vähennetään kurssihinnoista tai siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmälle keväälle valmentajien ja salien varaustilanteesta riippuen. Kurssimaksu siis muutetaan vastaamaan toteutettavien tanssituntien määrää ja ne laskutetaan noin kurssin puolivälissä.
Maksuja ei sen jälkeen palauteta, mikäli kurssit joudutaan keskeyttämään rajoitusten vuoksi, kun yli puolet kurssista on toteutunut.

Lisätietoa kurssimaksuista ja kysymykset talousvaliokunnalle talous@comets.fi

Huomaathan, että hiihtoloma on 21.-27.2. ja silloin useimmilla kursseilla ei ole opetusta.

Saadaksesi ajantasaisimmat tiedot nopeasti klikkaa itsesi osallistujaksi
Facebookissa Cometsin kevätkausi 2022 -tapahtumaan

2. Cometsin turvallisuustoimet ja eettinen ohjeistus

Koronaviruksesta johtuvat toimet kursseilla

Parinvaihto

Kevätkauden kursseilla on käytössä vapaaehtoinen parinvaihto.


Turvavälit

Kursseille otetaan normaalia pienempi osallistujamäärä, jotta tanssijoiden välillä voidaan pitää riittävät turvavälit.


Koronapassi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tiistaina 1.2. käsitellyt koronapassin jatkokäyttöä kaupunkien palveluissa. Ryhmä päätyi linjaamaan, että koronapassia ei toistaiseksi edellytetä sisäänpääsyn ehtona. Tilannetta arvioidaan uudelleen valtakunnallisia koronapassia koskevien linjausten tarkentuessa. Koronapassia ei näin ollen enää edellytetä Helsingin kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa, museo- ja kulttuuritiloissa tai yleisötilaisuuksissa. Ei myöskään Cometsin omissa tiloissa.

Helsingin kaupungin tiedote 1.2.

Varaamme oikeuden ottaa koronapassin käyttöön mahdollisten suositusten mukaisesti myöhemmin.


Kasvomaskit ja käsihygienia

Kaikilla saleilla on saatavilla käsidesiä.

Tällä hetkellä kasvomaskeja on pakollista käyttää aulatiloissa ja pukuhuoneissa Helsingissä (paitsi alle 12-vuotiaiden tai jos on terveydellinen este maskin käytölle). Liikuntasuorituksen aikana on suositeltavaa, mutta ei pakollista käyttää kasvomaskia.

Oireisena tanssitunneille ei saa osallistua, ja jos joillain on selvästi hengitystieoireita, henkilöt poistetaan tanssitunneilta.

Cometsin terveysturvallisuussuunnitelma (PDF)


Tanssin eettinen ohjeistus ja arvot

Näin kauden alussa haluamme muistuttaa tanssin eettisestä ohjeistuksesta ja toivomme kaikkien jäsenien lukevan tämän.

Cometsin arvoista (hauskuus ja iloisuus, yhteisöllisyys, kehittyminen, yhdenvertaisuus) löydät tietoa tältä sivulta.

 

 

3. Vapaaharjoittelu

Vapaaharjoittelut eli vaparit ovat yksi tanssijana kehittymisen kulmakivistä. Vapareilla voit harjoitella omaehtoisesti tanssikursseillamme oppimiasi kuvioita, tanssitekniikkaa ja musiikin tulkintaa.

Nykyiset vapaaharjoittelun henkilömäärärajoitukset ja oikeus varata yksityiskäyttöön poistuvat 1.2.2022. Cometsin isossa salissa saa toistaiseksi samanaikaisesti olla 24 henkilöä ja pienessä salissa 9 henkilöä.
Cometsin jäsenet voivat hakea vapaaharjoitteluoikeudet myClubin kautta..
Ilmoittauduttuasi saat ohjeet, ovikoodin ja kalenterivarausoikeudet.

Lue lisää täältä.

4. Vuoden cometslaiset

Ketkä ovat mielestäsi vuoden cometslaisia?

Olemme vuosia valinneet vuoden cometslaisen, mutta haluamme muistaa useampia vapaaehtoisiamme. Niinpä tänä vuonna uudistuksen myötä voit ehdottaa kolmessa eri kategoriassa, kuka ansaitsee tunnustuksen: vuoden seuravalmentaja, vuoden kilpailija ja vuoden seura-aktiivi.

Ehdota perusteluineen henkilöitä, jotka mielestäsi ansaitsisivat tunnustuksen seuramme hyväksi antamastaan panoksesta!

Lomake on auki 7.2.2022 saakka.


Anna palautetta kirjeestä: viestinta at comets.fi
tai muusta yleisella palautelomakkeella

Seuramme toiminta toteutetaan pitkälle vapaaehtoisvoimin ja uusille aktiivijäsenille löytyy aina tekemistä. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä Cometsin toimintaa, voit ottaa yhteyttä hallitukseen tai ilmoittaa kiinnostuksesi tästä.MEMBERS’ LETTER 3/2022

We can finally start the spring season on Tuesday February 8, 2022 also for adults!

You can still register for most beginner’s courses and Jazz Roots courses via myClub and for other courses by contacting the training committee responsible of the dance. Take a look at the schedule for the spring season.

On 31 January 2022, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland has made a decision repealing the order for the closure of sports and recreation facilities in the Helsinki and Uusimaa Hospital District

31.1.2022 Regional State Administrative Agency bulletin (avi.fi in Finnish)

Recommendations and restrictions in the City of Helsinki (in English)

Remember your membership benefit that you can use the Comets Club and school halls for free practice.

Please remember also to keep up your contact information in myClub. The membership fees have been sent to all in myClub yesterday, please take care of the payment if you want to be a member.

You will have time to suggest Comets Members of the Year in three different categories until next Monday, you can find the link below.

Enjoy the dance training again!

Comets Board 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
and coaching, finance, marketing and communications and event committees

Contents
1. Spring season courses
2. Safety and code of conduct at Comets courses
3. Free practice at Comets
4. Comets Members of the Year

 

1. Spring season courses

On 31 January 2022, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland has made a decision repealing the order for the closure of sports and recreation facilities in the Helsinki and Uusimaa Hospital District. The spring season starts on Tuesday February 8 and Blues beginners already February 7.

Most courses still have room although myClub indicates the course is full, because participants are admitted to the course according to a pair balance. Check myClub or the schedule on the website and check the current situation from the training committee responsible of the dance.

If there is space in courses, post-registration is possible by e-mail to the training committee responsible of the dance. In myClub you can still register for the Jazz Roots in March and most beginners’ courses. The registration to most of them will be closed 3 days before the start of the course.

Discount certificates must be submitted by 17 February 2022 to the address alennus@comets.fi. The discounted price is only for courses run by club coaches throughout the whole season. There is no discounted price for courses given by professional coaches, intensive courses or quick courses. Students, pensioners and the unemployed are entitled to the discount.

Classes canceled so far will be deducted from course prices or, if possible, postponed to later spring, depending on the availability of coaches and halls. The course fee will be adjusted to correspond to the number of realized dance classes and will be billed approximately halfway through the course. Fees will not be refunded if courses have to be suspended due to restrictions after more than half of the course has been completed.

Please note that the winter holiday is from 21 February to 27 February and then most courses have no teaching.

More information about course fees or by asking the finance committee talous@comets.fi

To get the most up-to-date information quickly, make yourself a participant on the Facebook Comets Spring Season 2022 event.

2. Safety and code of conduct at Comets courses

Safety measures regarding the Corona virus in courses

Partner rotation

Voluntary partner rotation is possible in spring season courses.


Safety distances

A smaller number of participants will be admitted to the courses so that adequate safety distances can be maintained between the dancers.


Corona Passport

The corona passport is not required at this moment.

We reserve the right to use the corona passport later according to the possible upcoming recommendations.

Face masks and hand hygiene

Hand sanitizer is available in all halls.

Currently, face masks are mandatory in lobby areas and locker rooms (except for those under 12 years of age or if there is a health obstacle to using the mask). It is recommended, but not mandatory, to use a face mask during exercise.

Participating in dance classes is not allowed if you have any symptoms, and persons that have clear respiratory symptoms are removed from the dance class.

Comets Health Security Plan (PDF)


Code of conduct and values

In the beginning of the season, we would like to remind you of the Code of Conduct for dance and we hope that all members will read this.

You can find information about Comets’ values ​​(fun and joy, community, development, equality) on this page.

3. Free practice at Comets

Free practice is one of the cornerstones of developing as a dancer. In free practice you can practice the patterns, dance techniques and interpretation of music you have learned in the dance courses on your own.

The current restrictions on the number of participants and right to book private space in free practice will be lifted on 1 February 2022. The large hall in Comets Club can accommodate 24 persons at a time and the small hall can accommodate 9 persons.

Comets members will get the rights for free practice by registering this event in myClub. After registering, you will receive instructions, the door code to Comets Club and calendar booking rights.

Read more here.

4. Comets Member of the Year

Who do you think are the Comets Members of the Year?

We have been choosing the Comets Member of the Year for several years, but we want to remember more of our volunteers. This year you can suggest who deserves recognition in three different categories: the volunteer coach of the year, the competitor of the year and the active volunteer of the year.

Please, suggest the members who you think would deserve recognition for their contribution to our community!

The form here is open until 7.2.2022.

 


Give feedback on this letter at viestinta@comets.fi

The activities of our association are to a large extent based on voluntary work and for new active members there is always something to do. If you are interested in being part of developing the club, you can contact a member of the board or indicate your interest here:
www.comets.fi/comets/tule-vapaaehtoiseksi