JÄSENTIEDOTE 1/2022 MEMBERS’ LETTER

(In English below)

Useimmilla kursseilla on vielä tilaa, vaikka kurssi-ilmoittautuminen on jo kiinni myClubissa, lukuunottamatta alkeiskursseja, joiden ilmoittautuminen menee kiinni 3 päivää ennen kurssin alkamista. Voit kuitenkin jälki-ilmoittautua sähköpostitse lajivastaavalle

Kevätkauden aikataulu.

Alle 18-vuotiaiden tanssikurssit alkavat normaalisti 9.1.

Aikuisten kevätkausi alkaa näillä tiedoilla 25.1.2022, ellei tule uusia rajoituksia. Perutut valmennuskerrat vähennetään kurssihinnoista tai siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmälle keväälle.

Cometsin ison tai pienen salin käyttö on sallittua yksityistilaisuuksiin seuran jäsenille 6.1. lähtien. Salia saa käyttää vapaaharjoitteluun yksin tai omaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa enintään 4 henkilöä per sali.

Lisätietoa rajoituksista: Aluehallintoviraston tiedote 7.1.

Alennustodistukset on toimitettava 1.2.2022 mennessä osoitteeseen alennus@comets.fi. Kurssit laskutetaan pian alennustodistusten käsittelyn jälkeen.

Huomaathan, että hiihtoloma on 21.-27.2. ja silloin vain rockabillyn alkeet- ja alkeisjatkokurssilla on valmennusta.

Hyvää vuoden alkua!

Cometsin hallitus 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
sekä valmennus-, talous-, markkinointi- ja viestintä sekä tapahtumavaliokunnat

Sisältö
1. Kurssit, joilla on tilaa
2. Turvallisuusohjeistus kevätkaudelle
3. Olemme nyt Rock’n’Swing Dance Club Comets ry
4. Koulutuksia valmentajille

1. Kurssit, joilla on tilaa

Näillä kursseilla on vielä tilaa. Kursseja peruutetaan, jos niille ei tule tarpeeksi osallistujia:

Boogie woogie jatko- ja keskitaso (viejiä ja pareja kaivataan)
Rockabilly alkeet (pareja kaivataan)
Rockabilly alkeisjatko (pareja kaivataan)
Rockabilly edistyneet (pareja kaivataan)
Jazz roots: Foundations (soolo)
Jazz roots: Strolls (soolo)
Jazz roots: Duo & Team (soolo)
Bugg alkeiskurssi (viejiä ja pareja kaivataan)
Rock’n’roll formaation alkeiskurssi (soolo/ryhmä)
Blues alkeet (tilaa kaikille)

Balboa alkeisjatko (tilaa pareille ja seuraajalle)
Balboa keskitaso (tilaa pareille ja viejille)
Fusku keskitaso (tilaa pareille ja viejille)
Akro – avoin taso (tilaa pareille)
Lindy hop: Slow Swing (viejiä ja pareja kaivataan)
Lindy hop jatkokurssi vieden ja seuraten (tilaa kaikille)
Lindy hop keski-edistyneet (tilaa pareille)
Lindy hop edistyneet (tilaa pareille ja viejille)
Rockabilly alkeisjatko (tilaa pareille)
Rockabilly keskitaso (tilaa pareille)
Bugg jatko-keski (tilaa pareille ja viejille)
Bugg edistyneet (tilaa pareille ja viejille)
Rock’n’roll tekniikkakurssi (soolo)
West coast swing alkeet (tilaa pareille ja viejille)
West coast swing koreografiakurssi (pareja kaivataan)
West coast swing soolokurssi
Jazz roots: ABC Moves (soolo)
Jazz roots: Rhythms & Variations (soolo)
Jazz roots: Social & Impro (soolo)
Jazz roots: Choreo & Show (soolo)

Lisätiedot:
https://comets.myclub.fi

Ilmoittautuminen sähköpostitse lajivastaavalle.
Alkeiskursseille ilmoittautuminen myClubissa menee kiinni 3 päivää ennen kurssin alkamista.

2. Turvallisuusohjeistus kevätkaudelle

Koronaviruksesta johtuvat toimet Comets Clubilla ja kouluilla:

  • Tanssitunneille ei saa osallistua, mikäli sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita.
  • Muista hyvä käsihygienia. Kaikilla saleilla on saatavilla käsidesiä ja -saippuaa.
  • Kurssilla on käytössä vapaaehtoinen parinvaihtorinki.
  • Suosittelemme kasvomaskin käyttöä yleisissä tiloissa.
  • Varaamme oikeuden ottaa käyttöön koronapassin.

Tarkemmat hygieniaohjeet löytyvät täältä.

Seuraamme ja noudatamme edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Helsingin kaupungin suosituksia ja ohjeistuksia harrastustoiminnalle.

Saadaksesi ajantasaisimmat tiedot nopeasti, klikkaa itsesi osallistujaksi
Facebookissa Cometsin kevätkausi 2022 -tapahtumaan

3. Olemme nyt virallisesti Rock’n’Swing Dance Club Comets ry

uusi nimi

Rock’n’Roll Dance Club Comets ry sai alkunsa vuonna 1992. Seuran perustivat Tanssiklubi Star ry:ssä harrastuksen aloittaneet tanssijat ja nimensä mukaisesti Comets perustettiin rock’n’roll-seuraksi. Pian lajeiksi tulivat myös boogie woogie sekä lindy hop.

Comets sai syyskokoukseen 2021 aloitteen nimenmuutoksesta. Seuran nimenmuutosta Rock’n’Swing Dance Club Comets ry:ksi perusteltiin sillä, että swing-lajeilla sekä niiden suurella harrastajamäärällä ja aktiiveilla on mittava merkitys seuralle.

Myös uusille harrastajille on merkitystä sillä, mikä ensivaikutelma seurasta välittyy jo nimen perusteella. Swing-lajit ovat nousseet yhtä tärkeään rooliin rock’n’roll-lajien rinnalle.

Nimenmuutosehdotus hyväksyttiin ja se näkyi nopeasti seuran viestinnässä, kuten sosiaalisessa mediassa sekä nettisivuilla jo loppuvuodesta 2021. Nyt Patentti- ja rekisterihallituksen virallisen vahvistuksen myötä 30-vuotisjuhlavuonna olemme: Rock’n’Swing Dance Club Comets ry.

4. Tulevia koulutuksia valmentajille

14. – 16.1.2022 RS seuraohjaajakoulutus 1 ja 2 online

Rock’n’swing seuraohjaajakoulutus 1, Helsinki
Tällä kurssilla voit aloittaa 1. tason rock’n’swing-valmentajakoulutuskokonaisuuden suorittamisen. Koulutus sopii valmennustehtäviin tähtääville, lajin harrastajille ja kilpailijoille sekä valmentajille. Rock- ja swing-tanssien seuraohjaajakoulutus antaa perusvalmiudet alkeiskurssien valmentamiseen rock’n’swing-tanssilajeissa. Lajeista tarkemmin paneudutaan rock’n’rolliin, boogie woogieen, lindy hopiin ja buggiin.

Rock’n’swing seuraohjaajakoulutus 2, Helsinki
Seuraohjaajakoulutuksen toinen osio syventää valmennusosaamista kertyneiden kokemusten pohjalta ja se antaa valmiuksia eri tasoisten harrasteryhmien ohjaamiseen.

Comets tukee seuravalmentajiensa kouluttautumista. Ota yhteyttä lajivastaavaan, jos haluat kurssille Cometsin tukemana.
Haluaisitko kirjoittaa blogiin lajeistamme tai yleensä tanssista, tai onko sinulla idea, mistä toimituksemme voisi kirjoittaa? Laita viestiä tai anna palautetta: viestinta@comets.fi

Yleinen palautelomake


MEMBERS’ LETTER 1/2022

Most courses still have space although the course registration in myClub is closed, except for beginners courses for which registration closes 3 days before the start of the course. You can still register to the courses that have space by email to the training committee responsible for the dance.

Spring season schedule.

Courses for participants under 18 years of age will start normally on 9 January.

The spring season for adults will, based on current information, start 25 January 2022 unless new restrictions are given. Canceled classes will be deducted from the course price or, if possible, postponed to a later date in spring.

The use of the large and small rooms of Comets is allowed for private events for members of the club starting from 6 January. The club may be used for free practice alone or with people close to you, up to a maximum of 4 people per room.

Additional information about the restrictions (in Finnish): Aluehallintoviraston tiedote 7.1.

Discount certificates must be submitted by 1st February 2022 to the address alennus@comets.fi. Courses will be billed shortly after the discount certificates are processed.

Please note that the ski holiday is from 21 February to 27 February and during that time only rockabilly beginner and beginner-improvers courses are arranged.

We wish you a good start for the year 2022!

Comets Board 2022
Susanna, Arto, Juha, Kirsi, Milla, Nicklas, Nina, Pertti, Pinja
and coaching, finance, marketing and communications and event committees

Contents
1. Courses with space
2. Safety instructions for the season
3. We are now Rock’n’Swing Dance Club Comets ry
4. Trainings for coaches

1. Courses with space

The following courses have space. Some courses will be canceled when there are not enough participants:

Boogie woogie improvers and intermediate (leaders and pairs needed)
Rockabilly beginners (pairs needed)
Rockabilly beginners-improvers (pairs needed)
Rockabilly advanced (pairs needed)
Jazz roots: Foundations (solo)
Jazz roots: Strolls (solo)
Jazz roots: Duo & Team (solo)
Bugg beginners (leaders and pairs needed)
Rock’n’roll formation beginners (solo/group)
Blues beginners (space for all)

Balboa beginners improvers (space for pairs and followers)
Balboa intermediate (space for pairs and leaders)
Fusku intermediate (space for pairs and leaders)
Akro – open level (space for pairs)
Lindy hop: Slow Swing (space for pairs and leaders)
Lindy hop improvers following and leading (space for all)
Lindy hop intermediate-advanced (space for pairs)
Lindy hop advanced (space for pairs and leaders)
Rockabilly beginners-improvers (space for pairs)
Rockabilly intermediate (space for pairs)
Bugg improvers-intermediate (space for pairs and leaders)
Bugg advanced (space for pairs and leaders)
Rock’n’roll technique (solo)
West coast swing beginners (space for pairs and leaders)
West coast swing choreography (space for pairs)
West coast swing (solo)
Jazz roots: ABC Moves (solo)
Jazz roots: Rhythms & Variations (solo)
Jazz roots: Social & Impro (solo)
Jazz roots: Choreo & Show (solo)

More information:
https://comets.myclub.fi/

Registration by email to the training committee responsible of the dance.
To the beginners course in myClub at latest 3 days before the start of the course.

2. Safety instructions for spring season

Coronavirus activities at Comets Club and in schools:

  • Please, participate in classes, free practice and events only completely healthy.
  • Remember good hand hygiene. There is hand disinfection liquid and soap in the schools and in Comets Club.
  • Those who want may rotate partners, please, respect those who want to keep a safe distance.
  • We recommend using the mask indoors.
  • We keep the right to take corona passport in use

More detailed hygiene instructions.

We continue following the Southern Finland Regional State Administrative Agency, and the City of Helsinki recommendations and guidelines.

For the most up-to-date information, click to join the Facebook event Comets Spring Season 2022

3. We are now officially Rock’n’Swing Dance Club Comets ry

Rock’n’Roll Dance Club Comets ry was founded in 1992. The association was founded by dancers who started their hobby at Tanssiklubi Star ry and Comets was founded as a rock’n’roll club. Also boogie woogie and lindy hop soon became available.

Comets received an initiative to change its name at the autumn meeting 2021. The change of the club’s name to Rock’n’Swing Dance Club Comets was justified by the fact that swing dances and their large number of participants and active people are of great importance to the club.

For new members, it also matters what is the first impression when they find the club’s name. Swing dances have risen to an equally important role alongside rock’n’roll.

The name change motion was approved and was quickly reflected in the association’s communications including social media and the website. Now the name by the official confirmation of the Finnish Patent and Registration Office is: Rock’n’Swing Dance Club Comets ry.

4. Trainings for coaches

14. – 16.1.2022 RS trainers’ training 1 and 2 online (in Finnish)

Rock’n’swing trainers’ training 1, Helsinki

Rock’n’swing trainers’ training 2, Helsinki

Comets supports the training of its volunteer coaches. Contact the responsible of your dance if you want a course sponsored by Comets.

Please ask for more information if needed or give feedback:
viestinta@comets.fi or the training committee responsible for your dance courses.

More information in the previous members’ letters on the website and MyClub