Comets pride

Tanssi kuuluu kaikille

Voiko rock- ja swingtansseja harrastaa ilman stereotyyppistä sukupuoliasemaa?

Kuinka harjoittelu- ja seuratoiminnassa toteutuvat yhtäläiset oikeudet kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumatta? Onko tanssisali avoin kaikille ja turvallinen ympäristö harjoitella. Voiko rock- ja swingtansseja harrastaa ilman stereotyyppistä sukupuoliasemaa? Muun muassa näitä kysymyksiä ilmoille heitti tamperelainen tanssiseura DanceLine ja ne ovat merkityksellisiä myös Cometsin toiminnalle. Tanssiminen kuuluu kaikille.

Entä kuinka voimme seurana ja tanssijoina varmistaa, että jokaisella on hyvä olla tanssitapahtumissa ja harjoittelusaleilla? Mitä kuuluu tanssijoiden eettiseen ohjeistukseen?

Dance with Pride!

Tanssissa on yhä tunnistettavissa varsin stereotyyppistä sukupuoliluokittelua. On miehen ja naisen askeleet, korostetun feminiinisiä tai maskuliinisia liikkeitä tai laji kuuluu osaksi kulttuuria, jossa nautitaan naisellisuudesta ja jossa sekä miehet että menopelit ovat komeita. Tämä on yhtä lailla tanssijan oikeus kuin se, että saa osallistua mukaan ilman ennakkoon määrättyjä raameja.

Tanssikulttuuri elää ajassa ja on nousevien ja laskevien trendien temmellyskenttä. Kulttuuri kehittyy ja muotoutuu osallistujien mukaan ja rock- ja swingtanssit ovat tänä päivänä jo huomattavasti vapaampaa niistä oletusarvoisista rooleista, joissa naiset seisovat seinänvierustalla odottamassa tanssiinkutsua.

Suomen rock’n’swing-tanssikilpailuista poistui viittaus miehestä ja naisesta muodostamassa tanssiparia vuonna 2019 ja samalla kirjattiin sääntöihin, että parin muodostavat viejä ja seuraaja. Tämä sääntömuutos siirsi rock’n’swing-tanssit sukupuolineutraaliin aikakauteen ja kilpaparin voi muodostaa kaksi tanssijaa sukupuoleen vaikuttamatta. Kansainvälisiin kisoihin pääsevät toistaiseksi vielä vain perinteinen tyttö-poika-pari.

Muutoksella Suomen Tanssiurheiluliitto toivoo näyttäytyvänsä aikaansa seuraavana ja uudistumiskykyisenä organisaationa sekä esimerkkinä tanssiseuroille. Sukupuolirajoitteen poistamisen toivotaan myös lisäävän sekä rikastavan harrastaja- ja kilpailijamääriä. (HS Urheilu, 28.4.2019) Vastaava sääntömuutosesitys oli vakio- ja latinalaistanssien sääntömuutoskokouksessa taannoin, mutta sille aika ei ollut vielä kypsä.

Tanssin harjoittelu pohjautuu taitotasoon ja mahdollistaa omien tavoitteiden mukaisen harrastamisen. Cometsilla halutaan korostaa sitä, että roolit ovat viejän ja seuraajan roolit, näin ollen ne voi täyttää minkälainen pari tahansa. Varsinkin swingin alkeiskursseilla on yhä yleisempää, että alussa ei jakauduta selkeästi toiseen rooliin vaan kokeillaan sekä viemistä että seuraamista. Vaikka tulevaisuudessa keskittyisi pääosin vain toiseen rooleista, on viejän ja seuraajan roolin kokeilu myös arvokasta oppimista.

Ehkäpä tietyt lajit ovat aikakautensa edustajia tai kenties ne kokevat muutoksia ajan myötä. Swingtansseissa, kuten lindy hopissa, roolit sekoittuvat iloisesti ja sosiaalitansseissa on käytännössä jatkuvat sekahaku päällä. On myös kohteliasta olla olettamatta etukäteen haettavan roolia vaan sitä on hyvä kysyä, mikäli tanssipari ei ole ennalta tuttu. Tämä ohje on yksi Code of Conductin eli Tanssin eettisen ohjeistuksen kohdista.

Code of Conduct – Tanssin eettinen ohjeistus

Comets on ollut mukana suunnittelemassa ja allekirjoittamassa tanssin eettistä ohjeistusta. Cometsilta työryhmässä mukana ollut Raija Peltonen kertoo, että ohjeistus sai alkunsa siitä kuinka aihe on ollut kansainvälisesti lähes kaikkien isoimpien tanssiseurojen ”agendalla”.

Viimeistään Me Too -viestinnän leviämisen ja erityisesti swingtanssipiireihin liittyvien tapahtumien myötä tämänkaltaisen ohjeistuksen tärkeys ja merkitys tuli esille. Raija kertoo, että Helsingin tanssiseurojen sekä -koulujen toimivista tahoista oli Laura Halttunen Jazz Factorylta joka kokosi porukan yhteisen asian äärelle. Suunnitteluryhmässä, jossa oli mukana mm. Blues Dance Helsingin Arja Sahlberg ja Amnesty Internationalin Emma Åman. ”Tällä ryhmällä kutsuimme kasaan workshopin, jossa oli edustettuna Helsingin tanssiskenen eri toimijat ja yhdessä laadimme ohjeistuksen.”

Tanssin eettisen ohjeistuksen ydinsanoma on toisten huomioiminen, monipuolisesti ja laajasti kaikkien läsnä olevien hauskuuden ja mukavuuden eduksi. Huomioiminen on paitsi kohteliasta, tekee tapahtumista ja tilaisuuksista sellaisia kuin ne parhaimmillaan voivat olla.

Tanssin eettinen ohjeistus on sekä tanssijoita itseään, että seuroja varten. ”Ohjeistus palvelee meitä kaikkia siten, että se auttaa ottamaan asioita esille neutraalilla tavalla. Toivottavasi se laittaa myös osallistujien hoksottimet enemmän hereille. Ei ole tarkoitus kytätä huonoa käytöstä vaan päinvastoin yhteisesti ymmärtää miten tehdä tanssista vielä hauskempaa.”

Tutustu tanssin eettiseen ohjeistukseen täältä. Comets seurana sitoutuu noudattamaan ohjeistusta, jotta jokaisella olisi turvallista, vapauttavaa ja luontevaa sukeltaa tanssin pariin. Eettinen ohjeistus sisältää tanssijalle monia arvokkaita tanssikulttuuriin liittyviä käytäntöjä.

Tanssin eettisen ohjeistuksen mukaisesti jokainen tanssija on tervetullut sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, fyysisistä valmiuksista, taitotasosta, fyysisestä olemuksesta, rodusta, etnisyydestä, uskonnosta tai maineesta riippumatta mukaan toimintaan.

Iloista Pride-viikkoa ja tanssin riemua!

Tämän jutun kirjoitti Jutta Kokkonen Markkinointi- ja viestintätiimistä.