Kevään kurssit ja ilmoittautuminen// Spring courses and how to register

In English

Kursseille ilmoittaudutaan vain parin kanssa ja kursseilla ei ole toistaiseksi parinvaihtoa. Jos kumpikin pareista haluaa osallistua parinvaihtoon, se voi olla mahdollista loppukaudesta, mikäli koronatilanne niin sallii. Alkeiskursseilla ei ole myöskään kevätkaudella ilmaista kokeilukertaa.

Paria kurssille voi etsiä mm. facebookin vapariryhmistä:

Balboa
Boogie woogie
Bugg
Collegiate Shag
Lindy hop
Rockabilly
West coast swing

Kevään kurssien maksimiryhmäkokoja on rajoitettu normaalia pienemmiksi koronariskin johdosta. Kursseille ja vapaaharjoitteluun otetaan osallistujia korkeintaan tanssisalien lattiapinta-alasta laskettu maksimimäärä (henkilö per 6 neliömetriä).

Valmennuspaikka Tanssi pinta-ala m2 Henkilömäärä (ml. valmentajat)
Pukinmäki iso 135 22
Pukinmäki pieni 50 8
Pasilan peruskoulu 162 27
Åshöjden 211 35
Töölön ala-aste 190 31
Käpylän peruskoulu 270 45
Karviaistien koulu 171 24
Minervaskolan 133 22
Saksalainen koulu 180 30

Pukinmäen vapaaharjoitusten kaikki osallistujat on merkittävä  kalenterivaraukseen ja Comets-salin eteisessä olevaan vaparilokikirjaan. Lisätietoja vapaaharjoitteluohjeista.

Auditiot

Osalle kursseista järjestetään auditio, jossa valitaan kurssille sisään pääsevät tanssijat taitotason mukaan. Tällä varmistetaan, että tanssijalla on tarvittava lähtötaso omaksua kurssilla opetettavat uudet asiat. Lisää tietoa auditiosta kyseisten kurssien kohdalla myClubissa.

Toiminta kursseilla

Tutustu Cometsin sivuilla oleviin turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin.

Kurssikalenteriin on varattu mahdollisuuksien mukaan vaihtoaikaa opetustuntien välille. Muutamilla kouluilla ei ole saatu järjestettyä vaihtoaikaa, mutta niistä löytyvät isot aulatilat, joissa voi odottaa oman tunnin alkua.

Mikäli oma vakioparisi on estynyt tulemaan yksittäiselle kurssikerralle, voit tuoda mukanasi korvaavan parin, joka on Cometsin jäsen. Cometsin kursseille saavat osallistua vain jäsenet.

Suosittelemme tartuntaketjujen katkaisua helpottavan Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen latausta. Lataa Koronavilkku maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista.

 

Kurssien laskutus

Kurssit laskutetaan kauden puolivälissä.

Comets pyrkii aloittamaan kurssit suunnitellusti 18.1.2021 alkavalla viikolla. Mikäli kevätkauden aloitus ei ole koronarajoitusten osalta mahdollista, niin tällöin kurssien opetuskertojen määrä saattaa vähentyä, mutta peruutetut tunnit otetaan huomioon kurssin hinnassa seuraavasti:

  1. Mikäli kurssi on jouduttu keskeyttämään ennen kauden puolta väliä tai laskutushetkellä kauden puolivälissä on tiedossa, että kurssia ei voida viedä normaalisti läpi viranomaisten antamien määräysten tai suositusten takia, muutetaan kurssimaksu vastaamaan todellisten opetustuntien osuutta. Tällöin et joudu maksamaan peruutetuista tunneista.
  2. Mikäli loppukaudella kurssien laskuttamisen jälkeen käy ilmi, että tunteja joudutaan perumaan viranomaismääräysten tai suositusten vuoksi, ei laskutettuja kurssimaksuja enää korjata. Peruutettujen tuntien osalta selvitetään mahdollisuuksia myöhempään korvaavaan lähiopetukseen tai etäopetustunteihin, mutta emme pysty sitoutumaan korvaavan opetuksen järjestämiseen.

Kurssien hintoja on nostettu vuodelle 2021 pienempien osallistujamäärien vuoksi. Hinnasto 2021.

Comets on voittoa tavoittelematon seura, jossa seuran vapaaehtoiset järjestävät tanssikursseja ilman korvausta kaikille seuran jäsenille. Seura ei siis kerää kursseista voittoa, jota voitaisiin palauttaa seuran jäsenille, mikäli kursseja jouduttaisiin keskeyttämään loppukaudesta. Nykyisessä epävarmassa tilanteessa pyydämme jäseniltämme ymmärrystä seuran hallituksen päättämän kurssien laskutustavan suhteen.

Lue lisää ilmoittautumisesta MyClubissa täältä. Kevään aikataulu löytyy täältä.

 

In English

Information about spring courses and how to register

It is only possible to sign up for the course with a partner and to dance with him or her throughout the course. Partner rotation is not allowed at the moment due to the current corona situation.

You can search for dance partners for the course e.g. from Facebook-groups:

Balboa
Boogie woogie
Bugg
Collegiate Shag
Lindy hop
Rockabilly
West coast swing

Unfortunately, the maximum group sizes for the spring courses will have to be limited due to coronary risk. The maximum number of participants in the courses and free practicing has been calculated in proportion to the floor area of the rooms (6 square meters per person).

Training Place Dance area m2 Number of people (incl. Trainers)
Pukinmäki iso 135 22
Pukinmäki pieni 50 8
Pasilan peruskoulu 162 27
Åshöjdens peruskoulu 211 35
Töölön ala-aste 190 31
Käpylän peruskoulu 270 45
Karviaistien koulu 171 24
Minervaskolan 133 22
Saksalainen koulu 180 30

An audit will be held for some of the courses, in which the dancers who enter the course will be selected according to their skill level. This ensures that the dancer has the necessary entry level to absorb the new things taught in the course. Learn more about auditing for those courses at myClub.

 

Proceeding on courses

Please check the safety and hygiene instructions and follow the code of conduct.

The course calendar includes an exchange time between lessons. In the few schools it has not been possible to have exchange time, but there are large lobby areas where you can wait for your own lesson to start.

If your own partner is prevented from coming for a single lesson, you can bring a compensatory pair who is a Comets member. Only members are allowed to attend Comets courses.

The Koronavilkku smartphone app is recommended to be dowloaded to help break infection chains. You can download Koronavilkku to your phone free of charge from the most popular app stores.

Charging of the courses

Courses are charged in the mid-season.

Comets aims to start the spring season on 18.1.2021, but if it is not possible due to regulations, the length of the courses might be shortened. The cancelled classes will be taken into account in the price of course as follows.

  1. If the course had to be interrupted before the middle of the period or if at the time of invoicing it is known that the course cannot be continued due to regulations issued by the authorities, the course fee is changed to correspond to the actual teaching hours. In this case, you will not have to pay for canceled hours.
  2. If the course had to be cancelled due to official regulations in the latter part of the period and after the invoicing of the courses, the invoiced course fees will no longer be corrected. For canceled lessons, we explore opportunities to hold lessons later or use digital platforms. However, we will not be able to commit to compensatory teaching.

New prices of the courses during spring 2021.

Comets is a non-profit association where club volunteers organize dance classes for all club members without payment. Thus, the association does not collect profits from the courses, which could be returned to the members if the courses have to be cancelled for the rest of the season. In the current uncertain situation, we request our members to understand the method of charging decided by the association’s board.

More Information about the registration in MyClub here.
The timetable of the spring season here.