Cometsin strategia 2022-2025

Strategia luo kuvan nykytilasta ja osoittaa toiminnan kehittämisen kolme painopistettä seuraaville vuosille. Strategiset tavoitteet ovat perusteltuja valintoja, joiden kehittäminen palvelee seuran kokonaishyvää ja ylläpitää Cometsin menestymisen edellytyksiä tulevaisuudessa. Strategiapaperissa otetaan lisäksi kantaa jäsenmäärätavoitteisiin, toiminnanjohtajan tarpeeseen sekä kirkastetaan Cometsille tärkeimpiä menestystekijöitä.

Arvot

Hauskuus ja iloisuus, yhteisöllisyys, kehittyminen ja yhdenvertaisuus.

Cometsin tanssitunnit

Tahtotila

Comets on houkutteleva tanssiharrastuspaikka kaikille aloittelijoista huippu-urheilijoihin ja seuravalmentajista seura-aktiiveihin. Cometsissa harrastaminen on hauskaa ja iloista, ja Cometsin valmennus on laadukasta. Olemme ystävällisiä toisillemme – kuulumme samaan yhteisöön. 

Tavoitteet 2025

1. Yhteisöllisyys, iloisuus ja hauskuus, yhdenvertaisuus ja kehittyminen

Cometsin toiminta perustuu vapaaehtoisten innostukseen ja työhön. Muistamme, että vapaaehtoistoiminnassa hyvä tunnelma on tärkeä. Tavoitteena kaikessa toiminnassamme on Cometsin arvojen toteutuminen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni seuran jäsen osallistuu seuran toimintaan muutenkin kuin kurssilla käyden. 

2. Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta tukee Cometsin harrastajien mahdollisuutta kehittyä lajitaidoissaan, tukee seuravalmentajaksi kasvamista ja antaa erottautumiskeinon Cometsille suhteessa muihin tanssiseuroihin ja -kouluihin. Cometsin kilpailutoiminnan tavoitteena on kilpailijoiden määrän kasvattaminen kaikissa lajeissa ja kilpailumenestys niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa. 

3. Junioritoiminta

Junioritoiminta mahdollistaa kilpailutoiminnan kehittymisen ja Cometsin harrastajien ikärakenteen pysymisen monipuolisena. Junioritoiminnan kehittäminen vaatii taloudellista panostusta. Junioritoiminnan tavoitteena on lapsi- ja junioriharrastajien määrän kasvattaminen ja kilpailijoiden määrän kasvu.

Cometsin paritanssitunnit
Cometsin kilpailijat