Cometsin arvot

Cometsin arvot

Cometsissa on tunnistettu seuran arvojen puuttuminen, mutta työstämiselle tarvittavia resursseja ei ollut vuosien saatossa tarjolla. Kiitos koronapandemian, sopivaa aikaa löytyi. Hallituksen päätöksellä Comets lähti tavoittelemaan Olympiakomitean aikuisten harrasteliikunnan Tähtiseuramerkkiä ja tämän kehittämistyön rinnalle perustettiin strategiatiimi vastaamaan Cometsin arvoista.

Strategiatiimi aloitti työskentelynsä 19.5.2021. Tiimi perehtyi seuraan monipuolisesti muun muassa historian, jäsenmäärän- ja talouskehityksen sekä toiminnan kautta. Nykytilasta luotiin kuvaa jossa huomioitiin myös poikkeuksellinen korona-aika. Työryhmä paneutui yhdistyksen toimintaympäristöön, tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin sekä pohti Cometsin haasteita ja vahvuuksia.

Comets on kasvanut ja voinut hyvin

”Olemme käsittäneet, että Comets on kasvanut ja kehittynyt varsin vahvan positiivisen kierteen vallitessa.”

Strategiatiimi, puheenjohtajana Pirja Vitikka-Koponen, lähti yhteisymmärryksessä hakemaan seuran arvoja ja tunnisti niiden vahvan olemassaolon. Muutamien kymmenien ihmisten harrastaja- ja kilpailijaryhmästä Suomen suurimmaksi tanssiurheiluseuraksi kasvaneen Cometsin menestystekijöinä tunnistettiin hyvä maine, hyvät valmentajat, luotettavuus, viestintä ja positiivinen tunnelma.

”Arvotyössämme on ollut tarkoituksena saada kirjattua seuran arvot ylös ja yhdessä vahvistettaviksi. Yhteisymmärryksessä lähdimme siis hakemaan niitä esille, ilman välttämätöntä tarvetta tehdä arvoesityksen myötä suunnanmuutosta tai arvopohjan muutosta.”

Strategiatiimin luoman kyselyn sekä työpajan avulla kerättiin materiaalia jonka pohjalta arvoja päätettiin valita esitettäväksi neljä. ”Koimme tärkeänä selitetekstit, jotka arvosanan alla kertovat merkityksen Cometsissa. Valitsimme neljä arvoa siten, että ne ovat toisiaan täydentävä kokonaisuus eikä nelikkoon valittu samasta “arvokorista” kahta sanaa.” Arvovalinnoissa on kyse myös siitä, mihin asioihin kiinnitetään huomiota lähitulevaisuudessa.

Cometsin arvot ja mitä ne tarkoittavat

Hauskuus ja iloisuus

Hauskuus ja iloisuus on kaiken toiminnan läpileikkaavaa, iloisuuden ja myönteisyyden ilmapiiriä. Jokainen pyrkii toisia kannustamalla, kiittämällä ja innostamalla luomaan ilmapiirin, jossa kaikesta kanssakäymisestä tulee iloinen mieli. Vastuu iloisuuden ja hauskuuden ilmapiirin luomisesta kuuluu kaikille.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on seuraa koossapitävä voima, joka vahvistaa sen jäsenten välistä yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista seuraan. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, johon kaikki kokevat olevansa tervetulleita. Yhteisöllisyyttä luovat erityisesti yhteiset tapahtumat ja vapaaehtoistyö.

Kehittyminen

Jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää itseään tavoitteellisesti paitsi harrastajatanssijana, niin myös esimerkiksi valmentajana, kilpailijana tai seura-aktiivina. Kehittyminen koskee myös seuraa kokonaisuutena, ja seura pyrkii jatkuvasti kehittämään niin toimintaansa kuin toimintatapojaankin.

Yhdenvertaisuus

Kaikki seuran jäsenet ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Seuran toiminnassa myös seuran eri tanssilajit ovat yhdenvertaisia.

Arvot hyväksyttiin Cometsin jäsenkokouksessa loppuvuonna 2021. Strategiatiimin työ jatkui tämän jälkeen strategian työstämisellä joka tulee hyväksyttäväksi kevätkokoukseen 2022.

Cometsin strategiatyöryhmä 2021–2022
Pirja Vitikka-Koponen, pj
Jonna Jalassola
Vesa Ojala
Susanna Ritala
Kaarlo Väisänen

Teksti: Pirja Vitikka-Koponen ja Jutta Kokkonen

Kuvat: Suvi-Tuuli Kiilunen