Tukihakemukset kansainvälisiin kilpailuihin / scholarship for international competitions

In Enghlish below

Kansainvälisen kilpailijan tukianomukset 10.2.2020 mennessä

Seuran jäsenenä voit saada kansainvälisiin kilpailuihin taloudellista tukea. Vuoden 2020 puheenjohtaja, Arto Latvala vastaanottaa hakemuksia sähköpostilla (etunimi.sukunimi(a)comets.fi) 10.2.2020 saakka. Hallitus käsittelee hakemukset helmikuun kokouksessaan ja päättää hyväksyä tai hylätä saapuneet hakemukset.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

1) Koko nimi, sähköpostiosoite ja henkilötunnus (molemmilta hakijoilta)
2) Vuoden 2020 kilpailusuunnitelma (kotimaiset ja kansainväliset kilpailut)
3) Mihin kansainvälisiin-kilpailuihin haet Cometsin tukea
4) Mitä muita tukia saat / olet hakenut / hakemassa (esim. STUL:lta)
5) Perusteet, miksi sinulle / teille tulisi myöntää kilpailutukea.

In English

As a member of the Comets, you are legitimate to apply scholarship to international competitions. Arto Latvala, 2020 chairman, accept applications via e-mail (firstname.lastname(a)comets.fi) until 10.2.. The Board of the Comets select if the application will be acceptable or rejected.

The application must include:

1) Full name, E-mail Address and social security number (for both applicants)
2) Competition plan for 2020 (Domestic and International Competitions)
3) Which international competitions you will apply the Comets support
4) What other financial support do you have / will have / have applied for (eg. from STUL)
5) Reasons why you should be granted the competition support.