Kansainvälisen kilpailijan tukianomukset 16.2.2019 mennessä

Seuran jäsenenä voit saada kansainvälisiin kilpailuihin taloudellista tukea. Vuoden 2019 puheenjohtaja, Arto Latvala, vastaanottaa hakemuksia sähköpostilla (etunimi.sukunimi@comets.fi) 16.2. saakka. Hallitus käsittelee hakemukset helmikuun kokouksessaan ja päättää hyväksyä tai hylätä saapuneet hakemukset.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

1) Koko nimi & sähköpostiosoite (parin molemmilta tanssijoilta)

2) Vuoden 2019 kilpailusuunnitelma (kotimaiset ja kansainväliset kilpailut)

3) Mihin kansainvälisiin-kilpailuihin haet Cometsin tukea

4) Mitä muita tukia saat / olet hakenut/hakemassa (esim. STUL:lta)

5) Perusteet, miksi sinulle/teille tulisi myöntää kisamatkatukea.

 

In English

As a member of the club, you might get financial support for your international competitions. Arto Latvala, 2019 chairman, accept applications via e-mail (firstname.lastname@comets.fi) until 16.2.. The Board of the Comets go through the application during the meeting in February and decide shall the applications be acceptable or rejected.

The application must include:

1) Full name & Email Address (from both dancers)

2) Competition Plan for 2019 (Domestic and International Competitions)

3) Which international competitions you will apply the Comets support

4) What other financial support do you have / will have / have applied for (eg from STUL)

5) Reasons why you should be granted the comets support.