Hallituksen tehtävät

Hallituksen valitsee yhdistyksen jäsenistö syyskokouksessa ja samalla hallitus saa jäseniltä vallan sekä vastuun toimia jäsenistön tahdon mukaisesti. Syyskokouksessa päätettävät asiat ohjaavat hallituksen toimintaa tulevana kautena. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja muun muassa hintoja koskeva dokumentti.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta

Hallituksen vastuulla on hoitaa yhdistyksen toimintaa ja taloutta ja ratkoa kaikki eteen tulevat tilanteet. Talouden hoitaminen tarkoittaa muun muassa valmennuksen kulujen ja tulojen arviointia ja seurantaa, menolaskujen hyväksyntää, laskujen ”kirjoittamista” jäsenistölle ja taloustilanteen seurantaa. Hallituksen tulee seuraavaa vuotta suunnitellessaan pohtia tulevaisuuden näkymiä, valmennustoiminnan resursseja, kuten sali- ja valmentajakapasiteettia ja esimerkiksi jäsenmäärän kehittymistä. Cometsin kiinteisiin kuluihin voidaan vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Cometsilla ei ole henkilöstöä, henkilöstökuluja, eikä siten myöskään työnantajan velvoitteita.

Ytimekkäästi ilmaistuna Cometsin tarkoituksena on edistää ja kehittää tanssikulttuuria, -liikuntaa ja -urheilua, erityisesti rock- ja swing-tyyppisissä paritanssilajeissa.

Tätä kaikkea hallitus toteuttaa vapaaehtoistyössään Cometsilla. Käytännössä se on seuraavan kauden valmennuksen suunnittelua, valmentajien rekrytointia, valmentajien osaamisen kehittämisen tukemista, jäsenpalvelu myClubin päivittämistä, valmennustoiminnasta ja kursseista viestimistä, Cometsin kilpailijoiden kilpailutoiminnan koordinointia ja edistämistä sekä kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä ynnä paljon muuta.

Hallituksen jäsen on aktiivinen toimija

Jokaisella hallituksen jäsenelle on oma vastuualue, luottamustoimi, jonka parissa tehdään aktiivisesti töitä. Jokainen Cometsin aktiivi, niin kisatalkoolainen kuin hallituksen jäsen, on tärkeä osa Cometsia ja sen menestystä. Comets on Suomen suurin tanssiurheiluseura, jonka toiminta rakentuu vapaaehtoisten työlle ja on yleishyödyllistä yhdistystoimintaa. Jos et ole vielä mukana seuratoiminnassa, tervetuloa mukaan! Aktiivitoimijuuden voi aloittaa syyskokouksessa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa seuran toiminnasta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Käytännön tehtäviä ovat mm. kokousten valmistelut, niiden vetäminen ja asiakirjojen hallinnointi sekä talous- ja kirjanpidollisten asioiden hoitaminen yhdessä tilitoimiston kanssa.

Puheenjohtaja tarkkailee myös seuran hyvän tavan mukaista toimintaa Cometsin sääntöjen ja järjestölain mukaisesti.

Puheenjohtaja kerää ja toimittaa kauden lopussa asiakirjat seuran toiminnasta (mm. kokousasiakirjat, toimintakertomus, tilinpäätös) tilintarkastajille.

Puheenjohtajana pääset edustamaan seuraa kutsutapahtumissa ja valtakunnallisissa kokouksissa ja pääset näkemään tanssikulttuuria ja sen kehitystä parhaalta paikalta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii nimensä mukaisesti puheenjohtajan varahenkilönä tehden yhteistyötä varsinaisen puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja tekee tarpeen mukaan puheenjohtajan tehtäviä mikäli tämä ei ehdi kaikkiin asioihin perehtymään.

Varapuheenjohtajana pääset näkemään seuran toimintaa paraatipaikalta ja näkemään sen kaikki toiminnot.

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta hoitaa seuran rahaliikennettä maksaen vastaanotetut laskut ja lähettäen laskuja seuran järjestämistä tapahtumista ja kursseista. Valiokunta tekee toiminta- ja yleisavustushakemukset Helsingin kaupungille. Valiokunta seuraa myös yleisesti seuran rahaliikennettä ja tarkkailee vuosibudjetissa pysymistä. Talousvaliokunnanalla on oikeus ja velvoite kieltää kalliiden tapahtumien järjestäminen.

Valiokunnassa pääset ohjaamaan seuran rahan käyttöä budjetin suunnitteluvaiheessa ja pääset täten ohjaamaan rahoja, jotta seuran tanssikulttuuri kehittyy parhaaseen suuntaan.

Valmennusvaliokunta

Valmennusvastaava koordinoi kevät ja syyskauden kausivalmennuksien suunnittelun. Hän auttaa tarvittaessa lajivastaavia kurssien käytännön asioissa ja yleensä hallinnoi comets.fi -sähköpostiosoitteita.

Valmentajavastaava toimii yhteistyössä lajivastaavien kanssa ja tukee Cometsin seuravalmentajien kouluttautumista ja kehittymistä. Hän toimittaa hallitukselle esitykset valmentajien koulutussuunnitelmista.

Kilpailuvastaava kehittää Cometsin kilpailutoimintaa, hoitaa Cometsin kilpailijoiden ilmoittautumiset GP-kilpailuihin ja tiedottaa kilpailutuloksista. Hän hallinnoi myös kilparyhmien vapaaharjoitteluvuoroja ja on mukana kilparyhmähakujen toteuttamisessa.

Tilavastaava hoitaa kaupungin koulusalien varaukset.

Valmennusvaliokunnassa pääset olemaan lähikontaktissa seuran aktiivien ja valmentajien kanssa luoden parhaan verkostot tanssiopetuksen parissa, kuten myös kilpailujärjestäjien ja kilpailijoiden kanssa muissa kaupungeissa.

Juniorivaliokunta

Juniorivaliokunta hoitaa seuran junioreiden toimintaa. Valiokunta järjestää lapsille ja nuorille soveltuvaa tanssillista toimintaa yhdessä juniorivastaavan kanssa. Tehtäviä ovat mm. markkinoinnin kohdentaminen hankkien seuralle uusia nuoria harrastajia ja nostaen junioritoiminnan näkyvyyttä ulospäin sekä olla yhteydessä lasten vanhempien ja junioreiden valmentajien kanssa.

Juniorivaliokunnassa pääset yhteistyöhön nuorten uusien tanssijoiden kanssa ja näkemään heidän tanssikehitystään huippuosaajiksi sekä luomaan kontakteja heidän verkostojensa kanssa. Valiokunnassa keskustellaan myös muiden nuorisotoiminnan parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Markkinointi- ja viestintävaliokunta

Markkinointi- ja viestintävaliokunta toimittaa tietoa jäsenistölle seurassa tapahtuvista toimista. Valiokunnassa pääset käyttämään Cometsin hallinnoimia medioita: myClub, Facebook, Instagram, blogi, Youtube ja Twitter sekä tietenkin omia verkkosivuja ja kauppaa. Medioissa ilmoitetaan seuran tapahtumista, kursseista, kisoista ja tanssikulttuuria edistävästä toiminnasta suomeksi ja englanniksi.

Markkinointi- ja viestintävaliokunnassa pääset toimimaan laaja-alaisesti erilaisen medioiden parissa ja julkaisemaan tanssikulttuuria maailmalle, sekä luomaan Cometsin ulkoista visuaalista näkyvyyttä.

Tapahtumavaliokunta

Tapahtumavaliokunta järjestää ja koordinoi seuran järjestämiä tanssitapahtumia. Valiokunta järjestää vapaamuotoisesti tanssikulttuuria kehittäviä tapahtumia rock- ja swing lajien parissa. Tapahtumat voivat olla yhteistyössä toisen osapuolen kanssa kuten Linnanmäen ja American Car Shown, tai omassa salissa kuten karnevaalit ja kuukausitanssit.

Tapahtumavaliokunnassa pääset projektityöhön erinäköisten tapahtumien parissa ja toimimaan yhteistyössä tapahtuma-aktiivien ja tanssinopettajien kanssa luoden aktiivista verkostoa ympärillesi. Pääset myös näkemään mitä tapahtumien taustalla tapahtuu ja ideoimaan uusia jäseniä ilahduttavia tapahtumia.