Comets on tähtiseura

Comets on nyt tähtiseura!

Onneksi olkoon! Seuranne kuuluu suomalaisten Tähtiseurojen verkostoon, joka muodostuu seuroista, jotka täyttävät Tähtiseuratoiminnan laatutekijät. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Lämpimästi Tähtiseuraa onnittelevat
Suomen Olympiakomitea
Lajiliitto
Liikunnan aluejärjestö

Cometsilla käynnistettiin Olympiakomitean tähtiseuraprosessi alkuvuodesta 2021. Prosessi alkoi seurakyselyllä ja itsearvioinnilla, jota Cometsin tähtiseuratiimi koosti useammalla tapaamiskerralla. Seurakyselyn, itsearvioinnin ja tähtiseuraprosessimateriaalin pohjalta Comets työsti tarvittavia osa-alueita auditointitilaisuuteen, joka pidettiin maanantaina 29.11.2021. Auditoinnissa olivat paikalla tähtiseuratiimin lisäksi Suomen Tanssiurheiluliiton seurakehittäjä Katriina Lahti ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu aluejärjestön edustaja Sari Lähdesmäki. Helmikuussa Suomen Olympiakomitea lähestyi Cometsia uuden Tähtiseuran onnittelukirjeellä.

Seuran arvot ja materiaalien työstäminen

”Suurin työ oli asiakirjojen päivityksessä sekä arvojen kanssa”, arvioi tähtiseuratiimiä vetänyt Milla Peltoniemi. Cometsin arvoprosessia sekä visiota varten perustettiin Pirja Vitikka-Koposen johdolla tiimi, joka työsti seuran arvoja syyskokousta (2021) varten. Seuran arvoiksi kirkastettiin hauskuus & iloisuus, yhteisöllisyys, kehittyminen ja yhdenvertaisuus.

“Tähtiseura-ohjelman myötä saimme luotua parempia toimintatapoja ja luotua kattavasti dokumentaatiota seuran toiminnasta. Seuralle oli kertynyt vuosien varrella runsaasti materiaalia, mutta osittain ne olivat hajanaisia sekä muistinvaraisena tietona seura-aktiiveilla. Materiaalin työstäminen mahdollisti tärkeiden tietojen ja seurakäytäntöjen kirjaamisen ylös selkeästi ja kaikkien saataville erityisesti toimintakäsikirjaan. Tähtiseura-ohjelman myötä seuralle luotiin seuraavat uudet dokumentit: toimintakäsikirja, talousohjesääntö, valmennuksen linjaus ja turvallisuussuunnitelma.”

Comets on tähtiseura

Tähtiseuramerkki – laatutae Cometsin aikuisliikunnasta

Comets on nyt virallisesti Tähtiseura. Suomen Olympiakomitean laatumerkin voi saada minkä tahansa lajin seura, joten merkki on tae laadukkaasta seuratyöskentelystä yli lajirajojen. Cometsin punainen tähtimerkki viestii nimenomaan aikuisliikunnan laadusta. Seuran sisäisesti laatumerkin saavuttamista juhlitaan Cometsin sisäisissä kisoissa Balderin salissa lauantaina 19.3.2022.

”Tähtiseuramerkki tarkoittaa, että seurassamme on moni asia hyvin ja tärkeisiin asioihin on jo panostettu. Tähtiseuraprosessi kuitenkin tarkoittaa myös jatkuvuutta eli tavoitteet nousevat tästä eteenpäin ja uutta auditointia varten täytyy jälleen tehdä työtä laadukkuuden eteen.”

Seuraava auditointitilaisuus järjestetään kolmen vuoden kuluttua.

Teksti: Jutta Kokkonen ja Milla Peltoniemi