Seura

Rock’n’Swing Dance Club Comets ry on perustettu keväällä 1992 ja se on jäsenmäärältään Suomen suurin tanssiurheiluseura sekä Tanssiurheiluliiton jäsen.

Comets perustettiin nimenomaan rock’n’roll seuraksi mutta uusia tanssilajeja on liittynyt mukaan tasaiseen tahtiin. Seuran rooli uusien rock’n’swing tanssilajien maahantuojana on ollut merkittävä. 

Tanssiseura comets

Arvot ja strategia

Cometsin tarkoituksena on edistää ja kehittää tanssikulttuuria, -liikuntaa ja -urheilua, erityisesti swing-tyyppisissä tanssilajeissa. Comets tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden sekä tavoitteelliseen kilpaurheiluun että aktiiviseen harrastetoimintaan.

Hauskuus ja iloisuus

Hauskuus ja iloisuus tarkoittaa kaiken toiminnan läpileikkaavaa iloisuuden ja myönteisyyden ilmapiiriä, jota jokainen luo kaikessa kanssakäymisessä toisia kannustamalla, kiittämällä ja innostamalla. Vastuu hauskuuden ja iloisuuden ilmapiiristä kuuluu kaikille.

Yhdenvertaisuus

Kaikki seuran jäsenet ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Seuran toiminnassa myös seuran eri tanssilajit ovat yhdenvertaisia.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on seuraa koossapitävä voima, joka vahvistaa sen jäsenten välistä yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista seuraan. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, johon kaikki kokevat olevansa tervetulleita. Yhteisöllisyyttä luovat erityisesti yhteiset tapahtumat ja vapaaehtoistyö.

Kehittyminen

Jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää itseään tavoitteellisesti paitsi harrastajatanssijana, niin myös esimerkiksi valmentajana, kilpailijana tai seura-aktiivina. Kehittyminen koskee kokonaisuutena seuraa, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään niin toimintaansa kuin toimintatapojaankin.

Hallitus

Susanna Ritala
Susanna Ritala
Hallituksen puheenjohtaja
Timo Huhtinen
Timo Huhtinen
Sihteeri
NIna Kuuliainen
Nina Kuuliainen
Talousvastaava
avatar, icon, suvi.jpg
Nicklas Beijar
Viestintävastaava
Milla Peltoniemi
Milla Peltoniemi
Valmennusvastaava
Kirsi Järvenpää
Kirsi Järvenpää
Tilavastaava
Helena Metsä
Helena Metsä
Valmentajakoulutusvastaava
Esiintymisvastaava
avatar, icon, suvi.jpg
Arto Latvala
Tapahtumavastaava
Turvallisuusvastaava
Juha Martikainen
Juha Martikainen
Varapuheenjohtaja
Kilpailijavastaava
Tähtiseuravastaava

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta hoitaa seuran rahaliikennettä maksaen vastaanotetut laskut ja lähettäen laskuja seuran järjestämistä tapahtumista ja kursseista. Valiokunta tekee toiminta- ja yleisavustushakemukset Helsingin kaupungille. Valiokunta seuraa myös yleisesti seuran rahaliikennettä ja tarkkailee vuosibudjetissa pysymistä. 

Jäsenet: Pertti Ikäläinen, Mila Auvinen, Susanna Ritala, Nina Kuuliainen

Valmennusvaliokunta

Valmennusvaliokunta koordinoi seuran valmennustoimintaa eli kausikursseja ja tiiviskursseja. Valmennusvaliokunta vastaa seuran valmennuksen linjasta ja tavoitteista, sekä ylläpitää valmentajien osaamista säännöllisillä valmentajakoulutuksillaLajikohtaisesta operatiivisesta toiminnasta vastaavat nimetyt lajivastaavat

Jäsenet: Milla Peltoniemi, Juha Martikainen, Helena Metsä, Kirsi Järvenpää ja lajivastaavat

Markkinointi- ja viestintävaliokunta

Markkinointi- ja viestintävaliokunta toimittaa tietoa jäsenistölle seurassa tapahtuvista toimista. Valiokunnassa pääset käyttämään Cometsin hallinnoimia medioita: myClub, Facebook, Instagram, blogi, Youtube ja Twitter sekä tietenkin omia verkkosivuja ja kauppaa. Medioissa ilmoitetaan seuran tapahtumista, kursseista, kisoista ja tanssikulttuuria edistävästä toiminnasta suomeksi ja englanniksi.

Jäsenet: Nicklas Beijar, Niklas Koivula

Tapahtumavaliokunta

Tapahtumavaliokunta järjestää ja koordinoi seuran järjestämiä tanssitapahtumia. Valiokunta järjestää vapaamuotoisesti tanssikulttuuria kehittäviä tapahtumia rock- ja swing lajien parissa. Tapahtumat voivat olla yhteistyössä toisen osapuolen kanssa kuten Linnanmäen ja American Car Shown, tai omassa salissa kuten karnevaalit ja kuukausibileet. Markkinointivaliokunta hoitaa tapahtumien mainostamisen sekä tiedottamisen jäsenille.

Jäsenet: Pinja Juvonen, Mikael Mölsä, Ulla Palomäki, Paula Laitinen, Timo Huhtinen, Susanna Ritala, Nicklas Beijar, Arto Latvala

Juniorivaliokunta

Juniorivaliokunta hoitaa seuran junioreiden toimintaa. Valiokunta järjestää lapsille ja nuorille soveltuvaa tanssillista toimintaa yhdessä juniorivastaavan kanssa. Tehtäviä ovat mm. markkinoinnin kohdentaminen hankkien seuralle uusia nuoria harrastajia ja nostaen junioritoiminnan näkyvyyttä ulospäin sekä olla yhteydessä lasten vanhempien ja junioreiden valmentajien kanssa.

Jäsenet: Hilla Peromaa

Lajivastaavat

Lajivastaava on oman lajinsa valmennusjohtaja. Yhteistyössä valmennusvastaavan kanssa lajivastaava suunnittelee, organisoi ja kehittää oman lajinsa tanssin opetusta ja harrastusta Cometsissa.

Cometsin lajivastaavat
Cometsin valmentajat

Valmentajat

Panostamme seuravalmentajiemme kouluttamiseen ja kehittymiseen tanssijoina sekä ohjaajina. Suurin osa valmentajistamme on vapaaehtoisia ja osa ammatiltaan tanssinopettajia. 

Tule mukaan vapaaehtoiseksi

Jokainen seura-aktiivi, niin kisatalkoolainen kuin hallituksen jäsen, on tärkeä osa Cometsia ja sen menestystä.

Cometsin toiminta rakentuu vapaaehtoisten työlle ja on yleishyödyllistä yhdistystoimintaa. Jos et ole vielä mukana seuratoiminnassa, tervetuloa mukaan! 

Cometsin hallitus