Matkakorvaus ja matkatuki

Rock’n’Swing Dance Club Comets ry:n jäsenet voivat hakea ja saada matkakorvauksia tai matkatukea erikseen määriteltyihin matkoihin tässä ohjesäännössä määriteltyjä summia.

Yhdistyksen jäsen ja seuravalmentaja voivat hakea matkakorvauksia silloin, kun kyseessä on matka leirille tai kurssille kotimaassa tai kyseessä on yhdistyksen toimintaan liittynyt matka.

Yhdistyksen jäsen voi hakea matkatukea kilpailumatkoille.

Muuten korvataan kulut vain matkoista, joista on seuran hallituksen erillinen päätös.

Päivärahaa ei makseta.

Matkustustapa

Jos tapahtumaan on järjestetty yhdistyksen yhteiskuljetus, se on ensisijainen matkustustapa. Muuten matkustamiskustannukset korvataan pääsääntöisesti julkisista liikennevälineistä halvimman vaihtoehdon mukaan. Omalla autolla perustellusti kuljettuna suoritetaan verohallituksen vuosittain vahvistama verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä.

Kilpailumatkatuen määrä

Kilpailumatkoista aiheutuneita kuluja voi seuran jäsen hakea korvattaviksi halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan niin, että kotimaan kilpailumatkatuki on aina enintään 20 euroa / kilpailija.

Silloin kun yhdistys järjestää kotimaan kilpailuun yhteisbussikuljetuksen, se on ensisijainen matkustustapa, ja tällöin hallitus voi tapauskohtaisesti päättää olla maksamatta kilpailumatkatukea julkisilla liikennevälineillä suoritetuista matkoista.

Kansainvälisten kilpailuiden matkatuet päätetään erikseen hakemusten perusteella.

Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä kilpailumatkoihin ei pääsääntöisesti makseta.

Matkakorvausten ja matkatuen hakeminen

Hyväksyttävät matkakulut maksetaan hakemusta vastaan, jonka yhteydessä on esitettävä kuitit tai tositteet korvattavaksi halutuista kuluista. Matkakorvaushakemukset ja kilpailumatkatukihakemukset hyväksyy seuran hallitus.

Korvausten ja tukien hakeminen suoritetaan yhdellä hakemuksella. Kevätkauden hakemus on lähetettävä 15.6. mennessä ja syyskauden hakemus on lähetettävä 15.12 mennessä. Tämän jälkeen oikeus korvausten ja tukien hakuun katsotaan menetetyksi.

Kun haet kilometrikorvausta, ilmoita ajoreitti, ajankohdat, kilometrit ja selite ajojen tarkoituksesta ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi mahdollisia epäselvyyksien johdosta.

Toimita hakemuksesi sähköpostilla (pdf-tiedostona) osoitteeseen laskutus@comets.fi tai jättämällä se Comets Clubin postilaatikkoon.

Tämä ohjesääntö astuu voimaan 1.1.2013. Ohjesääntöä on muokattu hallituksen päätöksellä 15.3.2019.

Maksuhakemus seuran kuluista

Maksatushakemuslomakkeella Cometsin jäsen voi hakea korvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet seuran toiminnasta tai kilpailumatkoista.

Seuran kuluja ovat

  • seuralle tehtävät tavara- tai laitehankinnat
  • erilaisten seuran tapahtumien järjestämisestä aiheutuneet kulut

Näistä kuluista on aina sovittava etukäteen talousasioista vastaavien hallituksen jäsenten kanssa.

Korvattavia kilpailukuluja ovat

  • kilpailumatkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti
  • kilpailijoiden kilpailulisenssit ja vakuutukset.

Seuran valmentajat voivat hakea korvausta kuluista, jotka liittyvät

  • selkeästi valmennukseen
  • valmentajan kouluttautumiseen.
Ota huomioon, kun täytät hakemusta:
 
  • Liitä mukaan jokaisesta kulusta kirjanpitokelpoinen tosite (esim. kuitti), sähköisesti vain pdf-muodossa.
  • Toimita hakemuksesi sähköpostilla (pdf-tiedostona) osoitteeseen laskutus@comets.fi tai jättämällä se Comets Clubin postilaatikkoon.
  • Tutustu laskutusohjeeseen huolellisesti.